ETA/ATA BUQUE LINEA AGENCIA TIPO DE CARGA VENC. FORZOSO AUTOS VENC. FORZOSO CONT. CUTOFF ETD/ATD Viaje
{{ x.ETAATA }} {{ x.Buque }} {{ x.Linea }} {{ x.Agencia }} {{ x.TipodeCarga }} {{ x.VencForzoso }} {{ x.VencForzosoCont }} {{ x.CUTOFF }} {{ x.ETDATD }} {{ x.Viaje }}
FINALIZADO; ACTIVO; REGISTRADO;